प्रश्नपत्रिका विभाग इयत्ता १ ली ते ८ वी ( QUESTION PAPER STD 1 ST TO 8 TH )
 

      अकारिक मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका क्र.१ व संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका (  summative-evaluation-first-term ) च्या प्रश्नपत्रिका आमच्या ukguruji टीम मार्फत तयार करण्यात आलेल्या आहेत. यात इयत्तानिहाय व विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात आलेल्या आहेत. आकारीक मुल्यामापनात एकूण आठ साधन तंत्र आहेत. दैनंदिन निरीक्षण, तोंडीकाम, प्रात्यक्षिक, उपक्रम, प्रकल्प, स्वाध्याय, चाचणी व इतर असे ८ साधन तंत्रे आहेत. त्यातील किमान आपल्याला ५ साधन तंत्रांचा वापर प्रत्येक सत्रात करावयाचा आहे. याप 

इयत्ता पहिलीसाठी आकारीक मूल्यमापन ७० गुणांचे व संकलित मूल्यमापन ३० गुणांचे आहे. 

तिसरी व चौथी या वर्गांसाठी आकारिक मूल्यमापन ६० गुणांचे व संकलित मूल्यमापन ४० गुणांचे आहे. 

पाचवी व सहावी इयत्तेसाठी आकारिक मूल्यमापन ५० गुणांचे व संकलित मूल्यमापन ५० गुणांचे आहे. 

इयत्ता सातवी व आठवी वर्गांसाठी आकारीक मूल्यमापन ४० गुणांचे व संकलित मूल्यमापन ६० गुणांचे आहे. 

त्यानुसार संकलित मूल्यमापना अंतर्गत घ्यावयाच्या नमुना प्रश्नपत्रिका देण्यात आलेल्या आहेत.

आपण आपल्या वर्गासाठी व शाळेसाठी या प्रश्नपत्रिका वापरू शकता.

इयत्तानिहाय व विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी  click here बटनाला क्लिक करा.   


अ.क्र

वर्ग

इथे डाऊनलोड करा.

१.

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र.१ 

२.

संकलित मूल्यमापन - प्रथम सत्र 

CLICK HERE

३.

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र.2 

CLICK HERE

४.

संकलित मूल्यमापन - द्वितीय  सत्र

CLICK HERE
अत्यंत महत्वाचे :-
वर्गनिहाय व विषयनिहाय आकारीक मूल्यमापन नोंदी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. 
Post a Comment

6 Comments

  1. सरजी इयत्ता 1 ते 4 चे च पेपर दिसत आहेत ना...!

    ReplyDelete
  2. 2019-20 च्या प्रश्न पत्रिका आहे

    ReplyDelete
  3. आयूशइ शआतइनआत पाटिल

    ReplyDelete