विषयनिहाय भारांश व आठवड्यातील तासिका

विषयनिहाय वेळेचा भारांश खाली दिलेला आहे. आठवड्यातील तासिका काढण्यासाठी भारांशच्या अर्ध्या तासिका आहेत.

विषयनिहाय वेळेचा भारांश

अ. क्र.

प्राथमिक स्तर (ई . १ली ते २ री )

शेकडा भारांश

1

प्रथम भाषा

36

2

इंग्रजी

12

3

गणित

24

4

कार्यानुभव

10

5

कला शिक्षण

8

6

शारीरिक शिक्षण

10

एकूण

100%

अ. क्र.

प्राथमिक स्तर (ई . ३री ते ४थी )

शेकडा भारांश

1

प्रथम भाषा

26

2

इंग्रजी

12

3

गणित

16

4

परिसर अभ्यास (भाग १ व २)

18

5

कार्यानुभव

10

6

कला/संगीत

8

7

शारीरिक शिक्षण

10

एकूण

100

अ. क्र.

प्राथमिक स्तर (ई . ५ वी )

शेकडा भारांश

1

प्रथम भाषा

14

2

द्वितीय भाषा

8

3

तृतीय भाषा

14

4

विज्ञान

12

5

गणीत

14

6

सामाजिक शास्त्रे

14

7

कार्यानुभव

8

8

कला/संगीत

8

9

शारीरिक शिक्षण

8

एकूण

100

अ. क्र.

प्राथमिक स्तर (ई . ६वी ते ८वी )

शेकडा भारांश

1

प्रथम भाषा

14

2

द्वितीय भाषा

8

3

तृतीय भाषा

14

4

विज्ञान

12

5

गणीत

14

6

सामाजिक शास्त्रे

14

7

कार्यानुभव

8

8

कला/संगीत

8

9

शारीरिक शिक्षण

8

एकूण

100

Post a Comment

2 Comments

  1. म्हणजे जोडवर्ग असल्यास हा भारांश द्यावयाचा आहे काय ?

    ReplyDelete
  2. अतिशय दर्जेदार आणि उपयुक्त माहिती... खूपच छान ब्लॉग... धन्यवाद

    ReplyDelete