शिष्यवृत्ती माहिती

★★●●शिष्यवृत्ती परीक्षा माहिती●●■■

★★●●इयत्ता 5 वी व 8  वी परीक्षेचे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे फॉर्म भरणे आजपासून सुरु झाले आहे. 

■★ शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी ●●●●

    User id = शाळेचा U-Dise no.
 Password :- शाळेचा U-Dise no.

★● शिष्यवृत्ती परीक्षेची माहिती भरण्यासाठीची वेबसाईट

■★ आवेदनपत्र भरण्यासंदर्भातच्या सूचना डाउनलोड करण्यासाठी त्याखालील डाउनलोड बटनाला क्लिक करा....

शाळा माहिती प्रपत्र 


5 वी शिष्यवृत्ती माहिती सूचना प्रपत्र 


8 वी शिष्यवृत्ती माहिती सूचना प्रपत्र


कृतिओघ तक्ता डाउनलोड करण्यासाठी


★★ प्रसिद्धीपत्रक व वेळापत्रक डाउनलोड करण्यासाठी


■★■   विध्यार्थी माहिती संकलन प्रपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील डाउनलोड बटनाला क्लिक करा.■★ 5  व 8 वी शिष्यवृत्ती फॉर्म चे नमुने डाउनलोड करण्यासाठी

★शाळा माहिती प्रपत्र नमुना


■● 5 वी शिष्यवृत्ती नमुना प्रपत्र 


■★● 8 वि शिष्यवृत्ती नमुना फॉर्म★●● धन्यवाद यापुढेही भरपूर माहिती जाणून घेण्यासाठी माझ्या

www.umeshkhose.blogspot.in

 या ब्लॉगला भेट देत राहा.


Post a Comment

1 Comments