MTS Result

मिञांनो GTS व MTS परीक्षा इ.१ ली ते ८ वीचा निकाल लागलेला आहे. निकाल पाहण्यासाठी परीक्षेच्या नावावर क्लिक करा.


          GTS EXAM Result

           MTS EXAM Result


thnks friends


Post a Comment

4 Comments