प्रथम सत्र शिक्षक मार्गदर्शिका

 प्रथम सत्र शिक्षक  मार्गदर्शिका      


प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत घेण्यात येणा-या परीक्षेचे मराठी विषयाची इ. १ ते ८ च्या मार्गदर्शिका डाऊनलोड  करण्यासाठी   वर्गासमोरील बटनावर क्लिक करा. 

               



 मराठी शिक्षक मार्गदर्शिका 


 मराठी शिक्षक मार्गदर्शिका  

पहिली

दुसरी

तिसरी

चौथी

पाचवी

सहावी

सातवी

आठवी 


 गणित शिक्षक मार्गदर्शिका 



 गणित शिक्षक मार्गदर्शिका 

पहिली

दुसरी

तिसरी

चौथी

पाचवी

सहावी

सातवी

आठवी 

Post a Comment

5 Comments